با ریو دو ژانیرو محل برگزاری المپیک 2016 بیشتر آشنا شوید (این بخش: آیین)

المیپک 2016 در شهر ریو دو ژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. آشنایی بیشتر با این شهر باعث می‌شود با اطلاعات کامل‌تری به استقبال المپیک برویم.

ساعت 20:32 دو شنبه ۲۳ فروردین
 #

منطقه شهری ریو دو ژانیرو، طبق اعلام محققان از موسسه آموزش عالی برزیلی Fundacao Getulio Vargas، در رتبه نخست در میان محیط برزیل در کاتولیسیزم با 51.09% می‌باشد.

ریو دو ژانیرو همچنین پنجمین مرکز برزیل در جمعیت بی‌دینی (13.33%) است، که تقریباً از سال 2000 هیچ تغییری نکرده است (درحالیکه اول، بوا ویستا، با 21.16% است).

همچنین این مرکز برزیل با بیشترین درصد روح‌گرایان (در حدود %5-4) است.

بخش قابل توجهی از ادیان آفریقایی – آمریکایی و ادیان شرقی نیز وجود دارد.

در زیر این آمار که مربوط به سال 2010 می‌باشد را مشاهده می‌کنیم:

1.    کاتولیک: 51.09% برابر با 3.299.192 نفر

2.    پروتستان: 23.37% برابر با 1.477.021 نفر

3.    بی دین: 13.59% برابر با 858.704 نفر

4.    روح‌گرا: 5.90% برابر با 372.851 نفر

5.    اومباندا و کاندومبله: 1.29% برابر با 72.946 نفر

6.    یهودی: 0.34% برابر با 21.800 نفر

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید