سر دادن شعار مظلومی حیا کن استقلال رو رها کن (فیلم اختصاصی)

استقلالی ها درپایان مسابقه با سردادن شعار"مظلومی حیا کن، استقلال رو رها کن!" دراستادیوم آزادی خواستارجدای سرمربی خود ازاین تیم شدند.

ساعت 23:53 جمعه ۲۷ فروردین
 #

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید