فهرست رسانه‌های حاضر در نمایشگاه مطبوعات

فهرست رسانه‌های حاضر در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، گروه بندی و متراژ نهایی شده هر رسانه منتشر شد.

ساعت 22:51 پنج شنبه ۱۳ آبان
 #

فهرست رسانه‌هایی که حضور خود در نمایشگاه مطبوعات را قطعی کردند همراه با گروه بندی، متراژ نهایی و محل استقرار آنها منتشر شد که بر این اساس، رسانه‌های گروه سیاسی- اقتصادی با 1728، گروه رسانه‌های آموزشی - تخصصی با 1620، موسسات مطبوعاتی با 1380 و رسانه‌های مربوط به گروه عمومی و خانواده با 1330 متر، بیشترین فضای نمایشگاه بیست و دوم را به خود اختصاص داده اند. همچنین مانند سال گذشته، منتخب نشریات دانشجویی وزارت علوم و دانشگاه آزاد، در کنار منتخبی از نشریات متعلق به ستاد کل نیروهای مسلح به صورت تجمیعی در نمایشگاه امسال حضور دارند.

 

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید