شایستگی رامین رضاییان برای حضور در تیم ملی

علیرضا یکی از پرسپولیسی‌های بازدیدکننده از غرفه رادنیوز از پاس گل رامین رضاییان در بازی با صنعت نفت آبادان بسیار لذت برده است.

ساعت 10:50 سه شنبه ۱۸ آبان
 #

رادنیوز در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات ابتکار جدید به خرج داده است.

بازدیدکنندگان عزیز می‌توانند با حضور در غرفه رادنیوز تحلیل‌های خود را از مسائل ورزش بنویسند و ما نیز فورا اقدام به انتشار آن در بخش همراه با نمایشگاه می‌کنیم.

علیرضا یکی از بازدیدکنندگان خوبمان نوشت:

«بازیکنی که خوب باشد خود را در پنج دقیقه هم نشان می‌دهد.

پس رامین رضاییان شایستگی عضویت در تیم ملی فوتبال را دارد.

علیرضا چهره ساز»

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید