به خدا زشت است! در مراسم خاکسپاری سلفی نگیرید

علیرضا یکی از بازدیدکنندگان امروز غرفه رادنیوز ضمن انتقاد از سلفی انداختن در مراسمات خاکسپاری، به تحلیل شرایط پرسپولیس پرداخته است.

ساعت 13:11 سه شنبه ۱۸ آبان
 #

رادنیوز در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات ابتکار جدید به خرج داده است.

بازدیدکنندگان عزیز می‌توانند با حضور در غرفه رادنیوز تحلیل‌های خود را از مسائل ورزش بنویسند و ما نیز فورا اقدام به انتشار آن در بخش همراه با نمایشگاه می‌کنیم.

علیرضا بازدیدکننده خوب رادنیوز نوشت:

«در ایران نمی‌دانم که چرا تا وقتی زنده هستیم قدر همدیگر را نمی‌دانیم اما تا یکی رو به موت می‌شود همه به یادش می‌افتند و می‌شود محبوب دلها! نمونه بارز آن مرحوم هادی نوروزی بود که در زمان بازی‌اش زیاد محبوبیت خاصی نداشت، البته نمی‌توان  گفت نداشت بلکه کم بود، ولی بعد از مرگ ناگهانی‌اش محبوب عالم و آدم شد و چه حیف که دیر بود.

اما دم هواداران پرسپولیس گرم که بعد از مرگش برای هادی سنگ تمام گذاشتند.

نکته دیگر اینمه نمی‌دانم چرا بعد از مرگ افراد مختلف کسانی که به مراسم خاکسپاری می‌روند هوس سلفی انداختن می‌کنند؟! به خدا زشت است. فکر کن خدای ناکرده اعضای خانواده خودتان فوت شود و در مراسم خاکسپاری مردم مدام سلفی بگیرند، می‌خندید یا باعث ناراحتیتان می‌شود؟! پس زشت است. لطفا در مراسم ختم افراد مختلف کمی هم‌دردی کنیم.

در مورد تیم این فصل پرسپولیس هم می‌توان گفت در دروازه عالی است و در خط دفاع فکر نمی‌کردم که ربیع‌خواه بتواند یک مهره خوب باشد اما او نیز مثل بقیه‌ی مدافعین پرسپولیس ثابت کرد عملکرد خوبی دارد. در خط میانی نیز با وجود محسن مسلمان و وحید امیری و سه بازیکن، تیم به ثبات خاصی رسیده است ولی در خط حمله نیاز به تقویت وجود دارد. مهدی طارمی به حد نصاب خود نرسیده و جای بهتر شدن دارد اما صد در صد در اواسط فصل باید نیمکت تقویت شود.

علیرضا میرائی»

نظرات کاربران




متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید