توجه بیشتر به رشته کیک بوکسینگ

خانم امرایی یکی از ورزشکاران در رشته کیک بوکسینگ در غرفه رادنیوز از مسئولین خواست به حمایت بیشتر از این رشته نوپا بپردازند.

ساعت 16:15 چهار شنبه ۱۹ آبان
 #

رادنیوز در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات ابتکار جدید به خرج داده است.

بازدیدکنندگان عزیز می‌توانند با حضور در غرفه رادنیوز تحلیل‌های خود را از مسائل ورزش بنویسند و ما نیز فورا اقدام به انتشار آن در بخش همراه با نمایشگاه می‌کنیم.

خانم امرایی نوشت:

«اینجانب عطیه امرایی به عنوان عضوی از جامعه ورزشی که در رشته رزمی کیک بوکسینگ فعالیت دارم، از مسئولین امر تقاضا می‌کنم با توجه به اینکه این رشته یم رشته نوپا در ایران می‌باشد، با حمایت و پشتیبانی سبب رشد ورزشکاران مستعد در این رشته و افتخارآفرینی برای کشور عزیزمان ایران باشند.

به امید سرافرازی کشورمان»

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید