به بهانه تعریف و تمجیدها از محمود گودرزی

اگر خوب بود چرا رفت، اگر بد بود چرا خوبش را می‌گویید؟

با گذشت چند روز از برگزاری مراسم تودیع و معرفه وزرای قدیم و جدید ورزش و جوانان، هنوزیک سوال، بی پاسخ مانده است؛ چرا معاون دولت در این مراسم گودرزی را ستود؟

ساعت 03:43 سه شنبه ۲۵ آبان
 #

 به گزارش رادنیوز، در این که محمود گودرزی در دوره 3 ساله وزارت خود ایرادها و کاستی های مدیریتی داشت، تردیدی نیست اما در مراسم تودیع او و معارفه مسعود سلطانی فر، رفتاری از معاون اول دولت سر زد که عجیب بود.

 جهانگیری که به نمایندگی از رییس دولت در این مراسم شرکت کرده بود تا ضمن بدرقه گودرزی، از آمدن سلطانی فر استقبال کند، به موازات تعریف از وزیر جدید ورزش، حرف هایی درباره گودرزی زد که باور کردنی نبود.

 جهانگیری و به سبک او، بقیه سخنرانان این مراسم به حدی از گودرزی تعریف کردند و مدعی شدند در دوره وزارت او، شاخصه های ورزش کشور رشد داشته که هر مخاطب عاقلی با خودش می‌گفت اگر وزیر قبلی تا این حد خوب بود که تمام شاخصه های ورزش را افزایش داد، دولت چرا در طرح ترمیم کابینه او را کنار گذاشت و وزیر جدید به مجلس معرفی کرد؟

 اگر هم وزارت گودرزی ایراد داشت و دولت بر پایه همین ایراد و اشکال، تصمیم به حذف او گرفت، دیگر این تعریف ها و تعارف ها چیست و چرا آقایان مردم را در تحلیل این جا به جایی به اشتباه می اندازند؟

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید