با مبارزه نکردن مقابل حریف رژیم اشغالگرقدس

قهرمانی ستاره چابکی کمترازمبینا نژاد نیست

ستاره چابکی بخت اصلی طلای تکواندوی نوجوانان جهان مقابل سیمبرگ حریف رژیم اشغالگرقدس به روی شیاب چانگ نرفت تا نشان دهد ایران این کشورغاصب را به رسمیت نمی شناسد.

ساعت 11:53 شنبه ۲۹ آبان
 #

به گزارش رادنیوز، ستاره چابکی هم می توانست مثل مبینا نژاد به راحتی قهرمان تکواندوی نوجوانان جهان شود اما راه درستی را برگزید تا نامش برای همیشه درتاریخ تکواندوی ایران ثبت شود.

البته ستاره چابکی تنها ورزشکارایرانی نیست که درسال جاری چنین اقدام ارزشمندی انجام داده است. پیش ازاین بانوی نوجوان، علیرضا خجسته نماینده جودوی کشورمان درالمپیک 2016 ، سید مهدی هاشمی درکشتی آزاد نوجوانان جهان، عرفان آئینی درکشتی آزاد جوانان جهان که همگی امسال این کارارزشی را انجام داده اند و به جاست وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک ازاین عزیزان و قهرمانان ایرانی تجلیل کند. این حداقل کاری است که انتظارمی رود درقبال چنین ورزشکارانی انجام شود.

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید