خبری خوش برای گوش شکستگان

وزیرجدید ورزش طرفدارپروپا قرص کشتی است

آن طورکه ازشواهد و قرائن برمی آید مسعود سلطانی فروزیرجدید ورزش و جوانان یکی ازطرفداران پروپا قرص کشتی است.

ساعت 22:17 سه شنبه ۲ آذر
 #

به گزارش رادنیوز، سلطانی فرپس ازکسب رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی اولین باربا رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی جلسه گذاشت و به او اطمینان داد که روی حمایت وزارت ورزش و جوانان ازورزش اول کشورحساب بازکند.

سپس وزیرورزش و جوانان درمسابقات روزجهانی کودک ازابوالفضل آرمیده کشتی گیرنوجوان و ملی پوش مبتلا به سرطان با اهدای تندیس مقاومت تقدیرکرد.

سلطانی فرکه گفته می شود اطلاعات جامع و خوبی هم ازورزش دارد تصمیم گرفته است ازهمین ابتدا به شکلی ویژه ورزش های مدال آورکشورمان را زیربال و پرخود بگیرد.

 

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید