اگرمافیای والیبال بگذارد

آناستازی ایتالیایی شبیه ترین گزینه به خولیو ولاسکوست

خیلی ها معتقدند دوای درد والیبال تا حدودی نزول کرده ایران یک مربی با خصوصیات مشابه خولیو ولاسکوست تا بتوانیم دوباره اوج بگیریم.

ساعت 10:00 یک شنبه ۷ آذر
 #

به گزارش رادنیوز، فراموش نمی کنیم که خولیو ولاسکوی آرژانتینی پس ازحضوردرایران جوری کارکرد که تیم ملی والیبال ایران به جایگاه آبرومندانه ای دردنیا رسید.

این سرمربی تاریخ سازهم ازلحاظ فنی و هم مدیریتی بسیارتوانا بود و حالا هم معتقدیم باید کسی هدایت تیم ملی والیبال ایران را برعهده بگیرد که ازهرجهت شبیه خولیو ولاسکو باشد.

بنابرگواه اغلب کارشناسان ازمیان گزینه های موجود آندره آ آناستازی مربی ایتالیایی نزدیک ترین گزینه به خولیو ولاسکوست. آناستازی کارنامه روشنی هم دارد و می تواند ما را به سکوی لیگ جهانی و حتی المپیک برساند.

البته مافیای والیبال تلاش دارد تا با منحرف کردن افکارفدراسیون به یک گزینه خاص به منافع شخصی خود برسد اما داورزنی و دوستان باید به هوش باشند.

سرمربی مد نظرآقایان به درد حضورصرف درلیگ جهانی می خورد و اگردنبال سکو و افتخارهستیم باید هرچه زودترآناستازی ایتالیایی را به ایران بیاوریم.

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید