خبری خوش برای دوستداران والیبال

دبیرفدراسیون لو داد: آناستازی نزدیک ترین گزینه به نیمکت تیم ملی ایران

محمود افشاردوست به تازگی کد جدیدی داده و عنوان کرده که آندره آ آناستازی گزینه جذابی برای ایران است و تیم ملی ما هم برای او جذابیت دارد!

ساعت 11:00 سه شنبه ۹ آذر
 #

به گزارش رادنیوز، این حرف مشخص می کند که فدراسیون والیبال ما مذاکرات جدی با این مربی ایتالیایی انجام داده و احتمال زیادی وجود دارد که آناستازی سرمربی تیم ملی کشورمان شود.

این می تواند خبربسیارخوبی برای والیبالدوستان ایرانی باشد چرا که آناستازی به گواه کارشناسان والیبال نزدیک ترین گزینه به خولیو ولاسکوست. آناستازی همچون ولاسکو ازنظرفنی درسطح بالایی قرارداشته و درعین حال ازمدیریت خوبی نیزبرخورداراست.

این درحالیست که برخی ها درتلاش هستند سی چلو دستیاررائول لوزانو را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی کشورمان معرفی کنند اما نیازی نیست ازتفاوت های بارزآناستازی با سی چلو بنویسیم.

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید