استویچف بلغاری شانس اول بود

گزینه مورد علاقه رئیس فدراسیون والیبال ایران را لهستانی ها قرزدند!

رادوستین استویچف سرمربی بلغاری گزینه مورد علاقه محمدرضا داورزنی بود که به نظرمی رسد با تیم ملی لهستان به توافق نهایی رسیده باشد.

ساعت 10:55 شنبه ۱۳ آذر
 #

به گزارش رادنیوز، این مربی بلغاری درمذاکرات خود با فدراسیون والیبال به شدت روی نظم و انضباط تأکید و عنوان کرده که آیا درزمان برخورد با بازیکنان خاطی فدراسیون طرف او را می گیرد یا بازیکنان؟!

استویچف درزمان حضوردرتیم ملی بلغارستان نیزچند ستاره مشهوراین تیم را به دلیل بی انضباطی خط زد و ازاین حیث شهره است ضمن آن که به لحاظ فنی نیزجزومربیان برترجهان شمرده می شود.

به همین دلیل محمدرضا داورزنی خیلی دوست داشت او را به عنوان سرمربی تیم ملی ایران انتخاب کند اما لهستانی ها زرنگ تربودند و زودتراو را قرزدند!

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید