به دلیل آشنایی با زبان ایتالیایی

بهنام محمودی و سعید رضایی گزینه های دستیاری آناستازی

درصورتی که آندره آ آناستازی سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان شود به احتمال فراوان ازمیان بهنام محمودی و سعید رضایی یکی دستیاراو خواهد شد.

ساعت 08:00 دو شنبه ۱۵ آذر
 #

به گزارش رادنیوز، ازآنجایی که سعید رضایی و بهنام محمودی ملی پوشان سابق کشورمان درباشگاه های ایتالیایی توپ زده و به زبان این کشورآشنایی کامل دارد بنابراین فدراسیون تصمیم گرفته ازیکی ازاین دو درکنارآناستازی استفاده کند.

البته آناستازی سال پیش که شرط گذاشته بود 5 دستیارایتالیایی با خود به ایران بیاورد و همین خواسته با مخالفت فدراسیون مواجه شد حالا ازمواضع خود کوتاه آمده است.

این مربی سرشناس ایتالیایی که گفته می شود شبیه ترین گزینه به خولیو ولاسکوست پذیرفته ازیکی یا دو دستیارایرانی هم درکنارخود استفاده کند.

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید