به خاطرجوردن باروفس به یک وزن بالاترنرفتم

یزدانی: سعدالله یف هم دو دست و دو پا دارد مثل همه آدم ها!

حسن یزدانی که درحال حاضر88 کیلوگرم وزن دارد تصمیم گرفته است به جای 74 کیلو به یک وزن بالاترصعود کرده و دروزن 86 کیلوگرم کشتی بگیرد.

ساعت 12:00 سه شنبه ۱۶ آذر
 #

به گزارش رادنیوز، قهرمان المپیک 2016 ریو دراین رابطه گفت: این تصمیمی بود که پس ازمشورت با خبرگان و بزرگان کشتی کشورگرفتم و به یکباره این اتفاق نیفتاد. درحال حاضرحدود 12 کیلو وزن من بالا رفته است و ناچارباید در86 کیلوگرم کشتی بگیرم.

وی ادامه داد: این تصمیم هیچ ارتباطی به جوردن باروفس و رقابت با این کشتی گیرندارد و فقط به دلیل ازدیاد وزن به 86 کیلوگرم صعود کردم.

حسن یزدانی درباره رقابت با سعد الله یف تانک روس ها دروزن 86 کیلوگرم نیزگفت: سعد الله یف یک کشتی گیرقدرتمند و تواناست اما او هم مثل همه آدم ها دو دست و دوپا دارد و من هم باید خودم را برای رقابت با او و سالاس پرزکوبایی یا جی دن کاکس آمریکایی و سایرحریفان بپردازم

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید