والیبال کشورمان دردست خارجی ها

مرحوم حسین معدنی تنها سرمربی ایرانی 15 سال اخیرایران

در15 سال گذشته هدایت تیم ملی والیبال ایران دردست خارجی ها بوده و فقط درمقطعی کوتاه مرحوم حسین معدنی این مسوولیت را برعهده داشته است.

ساعت 09:00 سه شنبه ۱۶ آذر
 #

به گزارش رادنیوز، ایوان بوگانیکف اولین مربی خارجی بود که ازروسیه به ایران آمد و هدایت تیم ملی کشورمان را برعهده گرفت.

درادامه پارک کی وون کره ای سرمربی تیم ملی شد. پارک گرچه کره ای بود اما حدود 17 سال درایتالیا کارکرده و به عنوان سرمربی پروجا به ایران آمد. خیلی ها پارک کی وون را پدروالیبال نوین ایران می دانند. مردی که ما را به خود باوری رساند که دیگربرابرحریفان شرق آسیا ازپیش بازنده نباشیم.

زوران گائیچ هم مدتی عهده دارسرمربیگری تیم ملی شد اما رنسانس واقعی والیبال ایران با ورود خولیو ولاسکو اتفاق افتاد. مردی که والیبال ایران را جهانی کرد و متأسفانه به رغم داشتن قرارداد ازکشورمان رفت تا آرژانتین افول کرده را باردیگربه اوج برگرداند.

اسلوبودان کواچ صربستانی و رائول لوزانوی آرژانتینی حتی سایه ای ازولاسکو هم نبودند و امیدواریم این مرتبه فدراسیون درانتخاب سرمربی بعدی خود دقت لازم را به خرج بدهد. آناستازی ایتالیایی که مورد وثوق اغلب کارشناسان است گزینه مناسبی است که می تواند خاطرات خولیو ولاسکو را باردیگرزنده کند.

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید