بیابانگرد باید خداحافظی کند

اشکانی چوب همشهری اش را می خورد!

افشین بیابانگرد کشتی گیرباتجربه وزن 71 کیلوگرم کشورمان همان دوراول مسابقات جهانی مجارستان باخت و ازدورمسابقات کناررفت.

ساعت 09:25 دو شنبه ۲۲ آذر
 #

به گزارش رادنیوز، نماینده ایران دروزن 71 کیلوگرم کشتی فرنگی درمسابقات جهانی اوزان غیرالمپیکی برابروارشام بورانیان قهرمان ارمنی سال 2016 اروپا با نتیجه 2 بر2 مغلوب شد تا با توجه به شکست این یکی دردوربعدی ازاین رقابت ها کناربرود.

هرچند طبق قرارقبلی قهرمان جام تختی باید دوبنده تیم ملی کشتی فرنگی درمسابقات جهانی اوزان غیرالمپیکی را برتن می کرد و ازلحاظ قانونی ایرادی برآن وارد نبود اما ازآنجایی که افشین بیابانگرد همشهری علی اشکانی سرمربی اردبیلی تیم ملی است این حضوراو حرف و حدیث هایی به بارآورد.

به نظرمی رسد بهترباشد افشین بیابانگرد دراین سن و سال خداحافظی کرده و جای خود را به جوانان شایسته ای همچون محمد علی گرائی بدهد. حداقل اگریک جوان حذف شود جای توجیه دارد که تجربه اندوزی می کند اما درمورد بیابانگرد؟ او خودش باید تصمیم درستی برای خداحافظی به موقع بگیرد.

 

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید