مندزآرژانتینی منتفی شد

آناستازی 70 درصد و استویچف 20 درصد و بروتو10 درصد شانس دارند

بنابرگفته یکی ازنزدیکان فدراسیون والیبال آناستازی ایتالیایی بیش حدود 70 درصد شانس دارد که سرمربی تیم ملی والیبال ایران شود.

ساعت 21:09 چهار شنبه ۲۴ آذر
 #

به گزارش رادنیوز، ظاهرا همه صحبت ها با آناستازی به خوبی پیش رفته است هرچند همین منبع موثق اطلاع داد که استویچف بلغاری هنوزازشانس 20 درصدی برای حضوردرایران برخورداراست.

فدراسیون والیبال ایران امیدواراست مذاکرات این مربی بلغاری و فدراسیون والیبال لهستان به بن بست برسد تا استویچف به کشورمان بیاید. البته مائوروبروتوسرمربی سابق تیم ملی ایتالیا نیزابرازتمایل کرده که جانشین رائول لوزانوشود اما این گزینه فقط 10 درصد شانس رسیدن به این پست را دارد.

همچنین مندزآرژانتینی هم منتفی شد چرا که می خواست به صورت توأمان سرمربی تیم ملی ایران و باشگاه سانتاکروزبرزیل باشد. همین طوراستفان آنتیگا که به عنوان سرمربی تیم ملی کانادا انتخاب و مشغول به کارشد.

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید