دفاع دارنده عنوان قوی ترین مرد جهان از آذری های ایران

رضازاده: عده ای می خواهند اختلاف بیاندازند، آذربایجان هوشیار است

حسین رضازاده که این روزها در غم از دست دادن پدر خویش به سوگ نشسته اطمینان دارد دشمن نمی تواند بین آذربایجان و ایران اختلاف بیاندازد.

ساعت 17:25 پنج شنبه ۲ دی
 #

 به گزارش رادنیوز، حسین رضازاده ضمن قدردانی از تمامی بزرگان و مردم بزرگوار ایران که به مناسبت درگذشت پدرش با او و خانواده اش همدردی کردند، درباره ماجراهای اخیر و عکس ها و فیلم هایی که از برخی طرفداران منتسب به تراکتور منتشر می شود، گفت: من باور نمی کنم مردم فوتبالدوست و فهیم تبریز دنبال ساختن نام جعلی برای خلیج همیشه فارس باشند و یا پرچم کشور دیگری را به جای پرچم ایران نشان بدهند. ما در راه دفاع از ایران شهدای بسیاری تقدیم کردیم و آذری های ایران اگر چنین اعتقادی داشتند هرگز در راه حفظ خلیج همیشه فارس شهید نمی دادند و یا در جنگ تحمیلی بیشترین شهید را نداشتند. آذربایجان و ایران پیوندی ناگسستنی دارند و این کارها نمی تواند باعث ایجاد اختلاف شود.

 دارنده دو طلای المپیک و دارنده لقب قوی ترین مرد جهان تاکید کرد؛ در این که عده ای می خواهند میان آذری های فهیم و سایر هموطنان ما اختلاف ایجاد کنند شکی نیست و شاید این افراد از طریق چند فریب خورده که باید با آنها برخورد شود، پرچمی هم به نمایش گذاشته و یا شعاری هم داده باشند اما شما این کارها را به پای مردم خونگرم تبریز و آذری های عزیز ننویسید. آذربایجان هرگز از ایران جدا نیست و ایرانی تر از آذری ها سراغ ندارم. چه در زمینه ورزش، چه در اقتثصاد و صنعت، چه در علم و سیاست، همیشه آذری های ایران پرچمدار خدمت به کشور عزیز ما بودند و هستند. مردم آذربایجان هوشیار هستند و قطعا اجازه نمی دهند عده ای فریب خورده باعث ایجاد ذهنیت منفی شوند.

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید