قابل توجه والیبالدوستان ایرانی

یک فرد بانفوذ درفدراسیون والیبال مخالف استویچف منضبط است!

درحالی که شواهد و قرائن همگی حکایت ازاین دارد که استویچف بلغاری جانشین رائول لوزانو درتیم ملی والیبال می شود اما این گزینه یک مخالف دارد.

ساعت 11:15 دو شنبه ۶ دی
 #

به گزارش رادنیوز، طرف که سال هاست درفدراسیون والیبال و دوروبرتیم ملی حضوردارد اصلا دلش نمی خواهد یک مربی منضبط و باسابقه درمبارزه با بازیکن سالاری جانشین رائول لوزانو شود.

این آقا که فعلا اسمش محفوظ نزدمان می ماند ارتباط صمیمانه ای با دو سه والیبالیست سرشناس و سالاردارد و دلش می خواهد یکی مثل سی چلو یا مربی کم خطرتربرای ملی پوشان بی انضباط سرمربی شود تا خدای ناکرده باعث ناراحتی آنان نشود!

امیدواریم محمدرضا داورزنی که شخصا می دانیم علاقه خاصی به استویچف بلغاری داشته و عزمی جزم برای مبارزه با بازیکن سالاری دروالیبال دارد ششدانگ حواسش را جمع کند و اجازه ندهد چنین افرادی منافع ملی والیبال کشورمان را فدای مطامع شخصی کنند.

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید