گاف رسول صدای سردار بسیجی را درآورد

متاسفانه حق با آذرنوش است! / خادم با ماست یا علیه ما؟

نمی توان مقابل این گاف بزرگ رسول خادم سکوت کرد، نمی توان این اشتباه تاریخی را ندید، همان طور که سردار داود آذرنوش، رییس سازمان بسیج ورزشکاران سکوت نکرد.

ساعت 00:46 چهار شنبه ۸ دی
 #

  به گزارش رادنیوز، رسول خادم که خیلی بی سروصدا طرح پوشش بانوان در رقابتهای کشتی را به اتحادیه جهانی کشتی ارائه کرده بود، حالا چنان با افتخار از موافقت نناد لالوویچ با این پوشش حرف می زند که انگار تمام مشکلات کشتی ایران به دست پر توان ایشان حل شده بود و فقط مانده بود پوشش بانوان کشتی گیر!

 چند روزی بود می خواستیم از رسول خادم بپرسیم این چه طرح کاذب و بی فایده ای بود که به اتحادیه جهانی دادید اما از آن جایی که آقا رسول حوصله انتقاد ندارد، سکوت کردیم تا این که سردار بسیجی داود آذرنوش به حرف آمد و از خادم پرسید «شما این همه برای عضویت در هیات رییسه اتحادیه جهانی کشتی سر و دست شکستی که آخرش طرح پوشش بانوان بدهی؟» یعنی بانوان هیچ ورزشی باری انجام دادن ندارن دو باید بیایند با پوشیدن این لباس های مبتذل اندام خود را از زیر استرج به نمایش بگذارند؟

 متاسفانه حق با آذرنوش است، متاسفانه از این جهت که اصلا دوست نداشتیم از کسی مثل رسول خادم اشتباه به این بزرگی سر بزند. به قول رییس سازمان بسیج ورزشکاران اصلا چه معنی دارد بانوان ما با پوشیدن چنین لباسی کشتی بگیرند که شما مجبور شوی برای توجیه بگویی این کشتی نیست و نوعی مبارزه است؟ مبارزه یعنی چی؟ کشتی ورزش پهلوانی است و مگر می شود روح کشتی را به مبارزه آلوده کرد؟

 بعد هم بر فرض که کشتی گیران ما لباس بپوشند (حالا بماند که این لباس اصلا پوشش مناسبی نیست و با پوشیدن استرج زیر دوبنده نمی توان کشتی بانوان را اسلامی کرد) آیا خارجی ها هم لباس خواهند پوشید؟ اصلا اگر به پشتوانه همین طرح خنده دار، اتحادیه جهانی دوباره رقابتهای مردان و زنان را به شکل متمرکز برگزار کرد، ما چه کار باید بکنیم و آیا باید باز هم قید میزبانی را بزنیم؟

 نمی دانیم خادم چه اصراری دارد به جای درست کردن کشتی کشور چپ و راست به اتحادیه جهانی طرح و برنامه بدهد؟ طرح هایی که تا دیروز فقط ضرر مالی به ما می زد و حالا دارد ضرر معنوی هم می زند؟

 حرف حق را آذرنوش زد؛ اگر عضو هیات رییسه بودن یعنی دادن این طرح ها، لطفا از هیات رییسه تشریف بیاورید بیرون!

 ما که نفهمیدیم جناب رسول خان خادم طرف ماست یا مقابل ما؟نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید