نگرانی هواداران پرسپولیس مرتفع شد

رامین تمرین نکرد اما به بازی سایپا می رسد

امروز(یکشنبه) رامین رضائیان به دلیل مصدومیت درتمرین پرسپولیس که پشت درهای بسته دراستادیوم شماره 2 آزادی برگزارشد شرکت نکرد.

ساعت 22:42 یک شنبه ۱۹ دی
 #

به گزارش رادنیوز، این مدافع ملی پوش دربازی دوستانه اخیرتیمش برابرپاراگ ازناحیه کمرآسیب دید و دردقیقه 40 ازبازی خارج شد.

رامین رضائیان امروزبه جای تمرین نزد پزشکان رفت و ام آرآی گرفت تا مشخص شود مشکل او آن قدرها حاد نیست و این بازیکن به دیداربا سایپا دراولین بازی دوربرگشت لیگ شانزدهم می رشد.

بازی دو تیم پرسپولیس و سایپا روزجمعه 24 دیماه جاری ازساعت 30/16 دراستادیوم آزادی برگزارخواهد شد.

این درحالیست که پیش ترگفته می شد رامین رضائیان به بازی با سایپا نمی رسد اما با این خبرجدید خیال هواداران پرسپولیس راحت شد.

 

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید