هیأت رئیسه فدراسیون با استعفای سرمربی تیم ملی مخالفت کرد

کارلوس کی روش تا آخرهفته به ایران می آید

همان طورکه پیش بینی می شد درجلسه امروزهیأت رئیسه فدراسیون فوتبال با استعفای کارلوس کی روش مخالفت شد تا او کماکان سرمربی تیم ملی باقی بماند.

ساعت 22:46 یک شنبه ۱۹ دی
 #

به گزارش رادنیوز، سرمربی پرتغالی کشورمان با وجود آن که بلیت برگشت به ایران را همراه ملی پوشان داشت پس ازپایان اردوی امارات تصمیم گرفت دردبی باقی بماند تا ببیند واکنش هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال به استعفای خودش چیست.

کارلوس کی روش استعفای کتبی خود را دردبی تسلیم مهدی تاج کرد و این مرتبه این متن به زبان های فارسی و انگلیسی تنظیم شده بود که با آن مخالفت شد.

درهمین راستا شنیدیم مخالفت با این استعفاء به اطلاع کارلوس کی روش دردبی رسید و قراربراین شد که سرمربی تیم ملی تا پایان هفته جاری (شاید هم زودتر) به ایران بازگردد تا مذاکرات جدی تری با مهدی تاج درمورد ادامه همکاری داشته باشد.

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید