به جای پیام تسلیت و ابرازهمدردی خشک و خالی

باشگاه پرسپولیس مطالبات مرحوم سید علیخانی را به خانواده اش پرداخت کند

کاظم سید علیخانی مدافع زحمتکش و بی ادعای پرسپولیس دردهه 50 و 60 دارفانی را وداع گفت تا جامعه فوتبال را درسوگ بنشاند.

ساعت 11:32 دو شنبه ۲۰ دی
 #

به گزارش رادنیوز، پس ازاین اتفاق تلخ بسیاری ازافراد و باشگاهها به خانواده آن مرحوم تسلیت گفته و ابرازهمدردی کردند. باشگاه پرسپولیس نیزچنین کرد درحالی که ابرازهمدردی خشک و خالی دردی ازبازماندگان آن مرحوم دوا نمی کند.

کاظم سید علیخانی که ازسال 58 تا 68 و به مدت 10 سال درخط دفاعی سرخپوشان توپ زده و درادامه نیزمربیگری دررده های پایه ای این باشگاه را درکارنامه دارد به همین خاطرمطالباتی ازباشگاه پرسپولیس داشت که با وجود گذشت سال ها پرداخت نشد. طفلکی سید علیخانی که چند سال پیش همسرش را به دلیل بیماری سخت ازدست داد درهمان مقطع چند باربرای دریافت حق و حقوقش به دفترباشگاه پرسپولیس رفت تا با دریافت پولش همسرخود را درمان کند اما دست خالی برگشت و...

حالا به مسوولان و مدیران باشگاه پرسپولیس پیشنهاد می کنیم به جای پیام تسلیت و همدردی حداقل مطالبات آن مرحوم را دراختیارفرزندانش بگذارد بلکه مرهمی برزخم های این عزیزان و آرامش روح آن مرحوم شود.

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید