مدیران ماشین سازی تبریزرضایت دادند

آندو درترکیب اصلی استقلال تهران درهفته هفدهم!

همان طورکه ازقبل هم پیش بینی می شد اعضای هیأت مدیره باشگاه ماشین سازی تبریزبالاخره موافقت خود را برای جدایی آندرانیک تیموریان اعلام کردند.

ساعت 10:00 سه شنبه ۲۱ دی
 #

به گزارش رادنیوز، با توجه به اینکه قرارداد آندو بسیارسنگین و حدود یک میلیارد و 600 میلیون تومان است بنابراین اعضای هیأت مدیره ماشین سازی با جدایی این بازیکن موافقت کردند تا درهزینه های خود صرفه جویی کرده باشند!

آندرانیک تیموریان هم که تا به حال فقط 400 میلیون تومان ازمبلغ قراردادش را ازتیم تبریزی گرفته حاضرشده الباقی پول قرارداد و طلبش را ببخشد و ازاین تیم جدا شود.

بنابراین این بازیکن می تواند به راحتی به تیم سابقش استقلال تهران بازگردد. گفته می شود آندو دربازی هفته هفدهم استقلال تهران برابراستقلال خوزستان که ازساعت 40/16 روزسه شنبه 28 دی ماه جاری دراستادیوم آزادی برگزارمی شود درترکیب تیم منصوریان خواهد بود. این خبررا یک منبع بسیارموثق و نزدیک به آندرانیک تیموریان دراختیارمان گذاشت.

 

 

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید