مصدومیت کمرمدافع ملی پوش رهایش نمی کند

رامین رضائیان به سایپا هم برسد نیمکت نشین می شود

رامین رضائیان که ازمصدومیت ازناحیه کمررنج می برد نتوانسته درروزهای اخیرتمرینات خوبی را کنارسایرپرسپولیسی ها پشت سربگذارد.

ساعت 10:00 چهار شنبه ۲۲ دی
 #

به گزارش رادنیوز، احتمال رسیدن این مدافع ملی پوش به بازی با سایپا پنجاه - پنجاه است. قراراست امروزتست پزشکی دقیقی ازرامین رضائیان انجام و نتیجه آن به اطلاع برانکو ایوانکوویچ برسد.

با این وجود اگرهم رامین رضائیان به بازی برسد درترکیب اصلی پرسپولیس دردیداربا سایپا قرارنخواهد گرفت.

برانکو عادت دارد بازیکنی که درطول هفته مشارکت دائمی درتمرینات نداشته را درترکیب اصلی نمی گذارد و رامین رضائیان هم ازاین قاعده مستثنی نیست.

درنظرداشته باشید که رامین رضائیان در5 بازی اخیرپرسپولیس 3 پاس گل داده و یک گل هم برای تیمش به ثمررسانده است. شاید بد نباشد بدانید پرسپولیس در5 بازی گذشته خود فقط 7 گل زده است.

درچنین شرایطی غیبت رامین رضائیان می تواند به تیم برانکو لطمه بزند؟ باید منتظرماند و دید!

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید