سووالی که فدراسیون کشتی باید جواب بدهد؛

آیا مربی قهرمان المپیک سازنده نیست؟!

همت مسلمی جویباری اولین مربی حسن یزدانی قهرمان وزن 74 کیلوگرم المپیک 2016 ریو ازطرف فدراسیون کشتی جزو سه مربی سازنده سال انتخاب نشد.

ساعت 12:47 پنج شنبه ۳۰ دی
 #

به گزارش رادنیوز، فدراسیون کشتی دراقدامی خوب سه مربی سازنده برترکشوردرسال 1395 را برگزید اما متأسفانه اسم همت مسلمی جویباری ازقلم افتاد.

فراموش نکنید کشتی آزاد و فرنگی ایران روی هم رفته فقط یک مدال طلا دراین مسابقات کسب کردند که آن هم دسترنج این مربی سازنده جویباری بود و توسط حسن یزدانی بدست آمد.

چگونه می شود که فدراسیون همت مسلمی جویباری را نمی بیند سووال بی جوابی است که خود آقایان باید جواب بدهند. بدیهی است همان قدرکه توجه به مربیان سازنده می تواند باعث رشد و اعتلای کشتی کشورشود به همان اندازه هم بی توجه فدراسیون کشتی زحمتکشانی همچون همت مسلمی جویباری را برای ادامه فعالیت و شناسایی استعدادها بی انگیزه خواهد کرد.

 

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید