مربی بلغاری یکشنبه به تهران می آید

داورزنی ازاول هم روی استویچف نظرداشت

بنابراعلام محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال، رادوستین استویچف مربی معروف بلغاری یکشنبه هفته آینده به تهران می آید تا مذاکرات جدی تربا او انجام شود.

ساعت 09:00 پنج شنبه ۳۰ دی
 #

به گزارش رادنیوز، اخبارواصله ازفدراسیون والیبال حکایت ازآن دارد که استویچف بلغاری ازهمان ابتدا گزینه مدنظرداورزنی بوده و آقای رئیس برای جلب رضایت این مربی تا بلغارستان هم سفرکرده است.

ازآنجایی که استویچف بلغاری ید طولائی درمبارزه با بازیکن سالاری دارد و ازاین حیث شبیه خولیو ولاسکوست بنابراین داورزنی بدش نمی آمد چنین شخصی هدایت تیم ملی والیبال ایران را برعهده بگیرد.

ظاهرا آنچه اجازه نداده این معامله تا به حال جوش بخورد خواسته فدراسیون ایران برای رساندن تیم ملی به جمع 4 تیم پایانی المپیک 2020 توکیو و دادن تضمین ازسوی رادوستین استویچف است که مربی بلغاری زیرباراین مسأله نمی رود.

برهمین اساس رئیس فدراسیون والیبال کشورمان ازاستویچف دعوت کرده به ایران بیاید و ازنزدیک شاهد پتانسیل بالای والیبالیست های ایرانی باشد.

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید