200 کیلو یک ضرب و 240 کیلو دوضرب

بهداد رکوردهایش را اعلام نمی کند تا چشم نخورد!

بزنید به تخته! بهداد سلیمی وزنه بردارپرافتخارکشورمان این روزها یک روزدرمیان تمرینات خود را دنبال می کند و با همین شرایط 200 کیلو یک ضرب و 240 کیلو دوضرب را بالای سرمی برد

ساعت 21:34 چهار شنبه ۶ بهمن
 #

به گزارش رادنیوز، این رکوردها آن هم درفاصله یک سال مانده به مسابقات جهانی 2017 آمریکا می تواند بسیارامیدوارکننده باشد که قهرمان دسته فوق سنگین المپیک 2012 لندن عزم خود را برای کسب مدال طلای دنیا جزم کرده است.

البته بهداد سلیمی درمصاحبه با خبرنگاران و سایرافراد هرگزدرباره رکوردهای اخیرش صحبت نمی کند چون معتقد است که احتمال دارد چشم بخورد!

به نظرمی رسد اتفاقات المپیک 2016 ریو به همراه بازگشت سعید علی حسینی وزنه بردارقدرتمند و اردبیلی کشورمان به دنیای قهرمانی (پس ازپشت سرگذاشتن محرومیت ناشی ازدوپینگ) تواسنته است محرک خوبی برای بهداد سلیمی باشد تا ازهمین الان تمرینات خود را آغازو چیزی را به قضا و قدرنسپارد.

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید