با وجود فشاررئیس فدراسیون و شورای فنی وزنه برداری

کیانوش به اردوی تیم ملی هم برود تنهایی تمرین می کند!

کیانوش رستمی که درترکیب ذوب آهن اصفهان درلیگ برتروزنه برداری نتوانست درحرکت دوضرب وزنه 195 کیلو را بالای سرببرد و اوت کرد ازجمعه به اردوی تیم ملی ملحق می شود.

ساعت 22:42 پنج شنبه ۷ بهمن
 #

به گزارش رادنیوز، ازآنجایی که کیانوش رستمی قهرمان دسته 85 کیلو گرم المپیک 2016 ریو درکرمانشاه فقط تمرینات هوازی را درجنگل و کوه انجام می داده بنابراین ازآن آمادگی آرمانی به دوراست و پس ازبلند کردن وزنه 155 کیلوگرمی دریک ضرب، سه مرتبه تسلیم وزنه 195 کیلویی شد.

این وزنه بردارکه با فشارعلی مرادی رئیس فدراسیون و شورای فنی وزنه برداری ازفردا درتمرینات تیم ملی شرکت می کند اما کارش را به تنهایی پیش خواهد برد.

کیانوش رستمی پیش ازالمپیک 2016 ریو نیزحاضربه تمرین زیرنظرسجاد انوشیروانی سرمربی تیم ملی نشد و به تنهایی تمرین کرد و بارها نیزاعلام کرده که حاضرنیست درتمرینات گروهی وزنه برداری شرکت کند!

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید