تیمور غیاثی خوشحال تر از همه!

قدردانی پیشکسوتان ورزش از وزیر به خاطر حذف سجادی

حذف نصرالله سجادی از وزارت ورزش و جوانان با واکنش مثبت بسیاری از پیشکسوتان مواجه شد، پیشکسوتانی که غیر از تیمور غیاثی بقیه در دوره سجادی، جرات انتقاد نداشتند!

ساعت 23:38 یک شنبه ۱۰ بهمن
 #

 به گزارش رادنیوز، جمعی از پیشکسوتان ورزش در اقدامی غیر قابل پیش بینی در تماس با وزیر ورزش و یا در پیام هایی که از طریق واسطه های مختلف برای وزیر فرستادند از سلطانی فر به خاطر برکناری نصرالله سجادی تشکر کردند!

 مسعود سلطانی فر، یک هفته بعد از آن که امیر رضا خادم را برای اصلاح اساسنامه به کمیته ملی المپیک معرفی کرد، به داورزنی دیگر مدیری که برای گرفتن رای اعتماد همراهش به مجلس رفته بود، حکم داد تا پیش بینی ها در مورد این که خادم و داورزنی دست چپ و راست سلطانی فر هستند، درست از آب درآید.

 داورزنی که رییس فدراسیون والیبال هم هست، جایگزین نصرالله سجادی در معاونت ورزش قهرمانی شد.

 واکنش ها به این انتخاب هم جالب بود. بسیاری از پیشکسوتان ورزش که در دوره سجادی ارتباط شان به طور کامل با فدراسیون های ورزشی قطع شده بود، در تماس با وزیر از او قدردانی کردند.

 از میان این همه پیشکسوت، فقط تیمور غیاثی زمانی که سجادی منصب داشت از او انتقاد می کرد و بقیه یا سکوت کرده بودند و یا حتی تعریف او را می کردند!

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید