به جای مانده ازسفرمربی بلغاری به ایران

استویچف به فدراسیون والیبال پاسخ منفی داد

درحالی که محمدرضا داورزنی خیلی خوشبین بود که پس ازمیزبانی ازاستویچف درتهران، بله را ازاین مربی بلغاری بگیرد اما او پاسخ منفی داد.

ساعت 20:25 دو شنبه ۱۱ بهمن
 #

به گزارش رادنیوز، رادوستین استویچف بلغاری البته بسیارجنتلمن بود و با احترام و صادقانه برخورد کرد. او که اسیرزرق و برق پذیرایی درتهران نشده بود و پیش ازبازگشت به صوفیه بلغارستان، نزد مسوولان فدراسیون والیبال کشورمان اعلام کرد:" درحال حاضرآن شرایطی که یک مربی جاه طلب می خواهد دروالیبال کشورشما فراهم نیست اما شاید این امکان درآینده فراهم شود."

گویا شرایط باشگاه ها و بازیکنان ایرانی درحد و اندازه های مدنظررادوستین استویچف بلغاری نبوده و او به همین خاطرایران را به مقصد کشورش ترک کرده است.

با پاسخ منفی استویچف، فدراسیون والیبال کشورمان ازهم اکنون دنبال مذاکره جدی با گزینه دوم یعنی ایگورکولاکوویچ است.

 

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید