وقتی قانون را به نفع خودشان تعبیر می کنند

آقای وزیر بازنشسته مقامات غیرقانونی است؛ بازنشسته عادی قانونی؟

وزارت ورزش به این بهانه که رباب شهریان بازنشسته است و منع قانونی دارد، او را حذف کرد و به جایش به یک بازنشسته دیگر حکم داد!

ساعت 00:30 سه شنبه ۱۲ بهمن
 #

 به گزارش رادنیوز، در حالی که عملکرد رباب شهریان در حوزه معاونت بانوان وزارت ورزش و جوانان قابل تحسین بود، وزیر جدید به این بهانه که شهریان بازنشسته است و منع قانونی دارد، با معاون خود در حوزه بانوان قطع همکاری کرد و معاون جدیدی را به کار گرفت. همان زمان هم اعلام شد رباب شهریان بازنشسته مقامات است و بازنشسته مقامات مشکلی برای مدیریت پس از بازنشستگی ندارد اما این گفته ها لا به لای تبلیغ برای معاون جدید گم شد تا این که حالا خبر می رسد معاون جدید هم بازنشسته است و البته با این تفاوت که شهریان بازنشسته مقامات بود و می توانست به فعالیت خود ادامه بدهد و معاون جدید بازنشسته عادی است و برای همکاری با وزارت ورزش و جوانان در نقش معاونت امور بانوان منع قانونی دارد!

 حالا وقتش است از وزیر محترم ورزش و جوانان بپرسیم آیا این حرکت دوستانی که شهریان را بنا به دلایل غیر ورزشی حذف کردند و جانشین بازنشسته او را باز هم به دلایل غیر ورزشی به کار گرفتند، مصداق بارز تفسیر دو گانه قانون به نفع خودمان نیست؟

 تفسیر دلخواه قانون این اجازه را به مفسر می دهد که هر جا به نفعش بود، تعبیر متفاوتی از قانون داشته باشد. ما به ازای بیرونی اش می شود همین کاری که وزارت ورزش در زمینه تغییر معاونت امور بانوان انجام داد؛ یک بازنشسته مقامات بدون منع قانونی رفت و یک بازنشسته عادی که همکاری با او منع قانونی دارد، آمد!

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید