در وزارت ورزش چه خبر است؟

یک مدیر با رانت خانواده مشهور سیاسی حکم گرفت!

منابع آگاه از رد پای دختر یک خانواده مشهور سیاسی در انتصاب یکی از مدیران تازه وارد وزارت ورزش و جوانان خبر می دهند.

ساعت 00:47 سه شنبه ۱۲ بهمن
 #

 به گزارش رادنیوز، آن زمان که گفته شد برکناری محمود گودرزی از وزارت ورزش و جوانان انگیزه های سیاسی و انتخاباتی داشته خیلی ها این نظریه را ناشی از بدبینی به دولت دانستند اما به مرور زمان شایعه شد وزیر جدید گرایش های سیاسی گروه حامیان خود را در عزل و نصب ها دخالت می دهد.

 حالا در ادامه همین شایعات، گفته می شود دختر یک خانواده سیاسی مشهور که قبلا هم برخی مناصب ورزشی بین المللی را با توجه به نفوذ خانواده اش در اختیار داشت، یک مدیر به وزیر ورزش جدید معرفی کرده و حکمی که وزیر به این مدیر جدید داده، در واقع رانت همان خانواده مشهور سیاسی است که گویا دولت به حمایت مالی و معنوی آنها در انتخابات بعدی نیاز دارد!

 نمی خواهیم این شایعه را باور کنیم اما منابع آگاه با سند و مدرک رد پای همان خانواده سیاسی مشهور و دختر خانواده را در حکم جدید یکی از مدیرانی که حدود دو ماه پیش در وزارتخانه ورزش و جوانان حکم گرفت، به وضح نشان می دهند.

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید