سلطانی فر می خواست همکاران سجادی را عوض کند

راز برکناری سجادی لو رفت

با گذشت چند روز از برکناری نصرالله سجادی و روی کار آمدن محمدرضا داورزنی مشخص شد چرا وزیر ناگهان دست به چیدمان معاونت قهرمانی زد.

ساعت 00:13 چهار شنبه ۱۳ بهمن
 #

 به گزارش رادنیوز، مسعود سلطانی فر با وجود این که هم سو با نصرالله سجادی نیست و علاقه ای به همکاری دراز مدت با او نداشت، می خواست تا پایان کار دولت، معاون ورزش قهرمانی وزارتخانه را حفظ کند و در صورتی که روحانی مجددا رییس جمهور شد و خودش هم مجددا از مجلس رای اعتماد گرفت، سجادی را کنار بگذارد و داور زنی را به عنوان معاون ورزش قهرمانی وارد تشکیلات وزارتخانه کند اما آخرین جلسه ای که این دو با هم داشتند باعث حذف سجادی شد.

 گویا سلطانی فر در این جلسه به سجادی می گوید از عملکرد همکاران او در ورزش قهرمانی راضی نیست و از سجادی می خواهد حوزه معاونت خودش را با استفاده از همکاران با انرژی‌تر تقویت کند اما سجادی می گوید اگر می خواهید ورزش قهرمانی را تقویت کنید اول خود من را بردارید و بعد به همکارانم در این حوزه دست بزنید که وزیر ورزش هم باتوجه به نارضایتی عمومی از عملکرد سجادی، این پیشنهاد معاون خود را روی هوا می زند و او را برکنار می کند.

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید