آیا مهرعلیزاده رضایت می دهد؟

تلاش میراسماعیلی برای آزادی امیر حسینی از زندان

آرش میراسماعیلی دوره افتاده تا هر طور شده امیر حسینی را از زندان آزاد کند.

ساعت 01:06 سه شنبه ۱۹ بهمن
 #

به گزارش رادنیوز، به گفته نزدیکان پسر امیر حسینی رییس جدید فدراسیون ورزش های کارگری و دبیرکل برکنار شده فدراسیون جهانی زورخانه ای، این روزها آرش میر اسماعیلی در تلاش است هر طور شده امیر حسینی را از زندان آزاد کند.

 امیر حسینی که سال ها همکار مهرعلیزاده در فدراسیون جهانی ورزش های زورخانه ای بود، وقتی با رییس فدراسیون ورزش های زورخانه ای به اختلاف خورد و از منصب دبیرکلی فدراسیون جهانی زورخانه ای برکنار شد، علیه مهرعلیزاده حرف زد و حالا با شکایت رییس به زندان افتاده است.

 مهرعلیزاده گفته به هیچ وجه رضایت نمی دهد و امیر حسینی که او را متهم کرده بوده، حالا باید تا پایان دوران محکومیت خود در زندان بماند اما این روزها آرش میراسماعیلی قهرمان سابق جودی جهان دوره افتاده تا هر طور شده از مهرعلیزاده رضایت بگیرد و امیر حسینی را آزاد کند.

 برابر با آنچه دوستان و نزدیکان پسر امیر حسینی روایت می کنند، میراسماعیلی در همین خصوص دیدارهایی با هاشمی طبا، فائقی و طالقانی داشته و حالا قصد دارد سراغ افشارزاده دبیرکل جدید ورزش های زورخانه ای برود تا شاید با وساطت این افراد، مهرعلیزاده رضایت بدهد و رییس فدراسیون ورزش های کارگری از زندان آزاد شود. این رفتار پهلوانانه میراسماعیلی قابل ستایش است.

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید