فدراسیون بسکتبال جواب بدهد

چرا با درک بائرمن آلمانی قرارداد ترکمنچای بستید؟!

درک بائرمن آلمانی به تازگی مصاحبه ای انجام داده و مدعی شده که درقراردادش بندی گنجانده شده بود که می توانست هرزمانی اراده کرد ایران را ترک کند!

ساعت 11:38 پنج شنبه ۲۱ بهمن
 #

به گزارش رادنیوز، به راستی اگرحرف سرمربی فراری (!) تیم ملی بسکتبال کشورمان صحت داشته باشد باید فاتحه این رشته را خواند!

درک بائرمن مربی بدی نبود اما آن قدرهم دردنیای بسکتبال سرشناس نبود که دوستان قرارداد ترکمانچای با او ببندند.

به اعتقاد ما باید وزارت ورزش و بازرسین این وزارتخانه به ماجرای عقد قرارداد درک بائرمن آلمانی ورود کرده و ازفدراسیون محمود مشحون توضیح بخواهد که آیا ادعای این مربی صحت دارد یا نه؟

اینکه یک مربی به ایران می آید و جوری قرارداد می بندد که هرزمانی اراده کرد بتواند کوله بارش را جمع کند و بی توجه به قراردادش کشورمان را ترک کند! به نظرشما عجیب نیست؟!

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید