سربه سربهترین وزنه بردارجهان نگذارید

آذربایجان و قطربه کیانوش رستمی پیشنهاد تغییرتابعیت دادند!

درحالی که سجاد انوشیروانی و دوستان مشغول تحت فشارگذاشتن کیانوش رستمی هستند دو کشورآذربایجان و قطربه قهرمان المپیک 2016 ریو پیشنهاد تغییرتابعیت دادند!

ساعت 11:41 پنج شنبه ۲۱ بهمن
 #

به گزارش رادنیوز، شورای عالی تیم ملی وزنه برداری به تازگی قانونی به تصویب رساند مبنی براینکه همه وزنه برداران موظفند دراردوهای تیم ملی حضورمستمرداشته باشند.

این درحالیست که کیانوش رستمی قهرمان المپیک 2016 و بهترین وزنه بردارکنونی جهان با روش خودش تمرین کرد و طلا گرفت و الان هم دوست دارد با همان روش ادامه بدهد.

اما انوشیروانی و بقیه اصراردارند رستمی هم مثل بقیه دراردوهای طولانی مدت و فرسایشی شرکت کند. شاید آقایان نمی دانند دوران اردوهای چند ماهه و طولانی مدت برای رشته انفرادی وزنه برداری به سرآمده و دیگرحتی چینی ها که ورزش دولتی دارند هم اردوهای طولانی مدت برای وزنه برداری نمی گذارند! اغلب کشورها برای صرفه جویی درهزینه، درس و تحصیل قهرمان دررشته وزنه برداری اجازه می دهند خود وزنه برداربه تنهایی تمرین کند و دو سه هفته قبل ازمسابقات رسمی به تیم ملی ملحق شود. متأسفانه دوستان درشرایطی سربه سربهترین وزنه بردارجهان می گذارند که دو کشورآذربایجان و قطردرکمین کیانوش رستمی نشسته و مشغول وسوسه کردن این دلاوربا دلارهای سبزهستند. به هرحال ازما گفتن بود!

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید