کشتی گیرروس درحسرت مبارزه مجدد با نابغه ایرانی

تعجب انورگودیف: چرا حسن یزدانی به 86 کیلو صعود کرد؟!

انورگودیف دارنده مدال نقره المپیک 2016 ریو به تازگی ازصعود حسن یزدانی رقیب ایرانی اش به وزن 86 کیلو به شدت تعجب کرده است!

ساعت 21:20 چهار شنبه ۲۷ بهمن
 #

به گزارش رادنیوز، کشتی گیرقلدروزن 74 کیلو گرم تیم ملی کشتی آزاد روسیه که خیلی دلش می خواهد با حسن یزدانی کشتی گرفته و انتقام شکست فینال المپیک 2016 ریو را ازدلاورجویباری بگیرد گفته است:" من سردرنمی آورم که چرا حسن یزدانی به یکباره دو وزن صعود کرد درحالی من خودم با 83 کیلو وزن هرگزتصمیمی برای جدایی ازوزن 74 کیلو گرم نداشته و ندارم."

به نظرمی رسد صعود حسن یزدانی به وزن 86 کیلو گرم فرصت تلافی شکست المپیک را ازانورگودیف روس گرفته باشد و همین حسرت باعث چنین مصاحبه ای شده باشد.

 

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید