مسابقات آبهاي آرام (گزارش تصويري)

عكاس: عليرضا زينلي

نيم فصل دوم مسابقات آبهاي آرام در درياچه آزادي برگزار شد.

ساعت 08:48 پنج شنبه ۲۸ بهمن
 #

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید