حسن یزدانی توفانی شروع کرد

لنگ تندرپنج امتیازی نابغه ایرانی سالن را منفجرکرد!

مسابقات جاج جهانی کشتی آزاد درحالی درکرمانشاه دنبال می شود که تیم کشورمان موفق شد اولین مسابقه اش برابرترکیه را با قدرت پشت سرگذاشته و برای ششمین قهرمانی خود خط و نشان بکشد.

ساعت 17:37 پنج شنبه ۲۸ بهمن
 #

به گزارش رادنیوز، شاید زیباترین صحنه این مسابقه تیم به تیم را حسن یزدانی نابغه ایرانی به نمایش گذاشت. آنجایی که قهرمان المپیکی کشورمان دروزن 86 کیلو با سرداربوکه ازترکیه مصاف می داد و 4 بریک جلو افتاده بود.

دراین لحظه کشتی گیراهل ترکیه زیربغل حسن یزدانی را گرفته و قصد اجرای فن کمربود که با لنگ تندرزیبای دلاورجویباری کشورمان پا درهوا شده و با تخت پشت به زمین خورد تا سالن را منفجرکند.

حسن یزدانی درادامه هم با ارائه یک کشتی زیبا موفق شد حریف را ظرف مدت یک دقیقه و سی ثانیه با کسب حداکثرامتیازو 11 بریک ازسد سرداربوکه گذشت.

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید