رقیب آمریکایی حسن یزدانی گردن کلفت بود

دیوید تایلور3 ماه پیش علیرضا کریمی را هم برده بود!

شکست حسن یزدانی آن هم با ضربه فنی برابردیوید تایلورآمریکایی باعث شد که برخی ها انتقاد کنند که چرا دراین مسابقه ازعلیرضا کریمی استفاده نشد؟

ساعت 10:59 شنبه ۳۰ بهمن
 #

به گزارش رادنیوز، هرچند تجربه علیرضا کریمی دروزن 86 کیلوگرم بیشترازحسن یزدانی است اما او هم سه ماه پیش به کشتی گیرگردن کلفت آمریکایی باخته بود.

بنابراین کشتی گرفتن علیرضا کریمی هم شاید دردی دوا نمی کرد اما تنه حسن یزدانی به تنه این آمریکایی خورد تا متوجه سختی های صعود به یک وزن بالاترشود.

مطمئن هستیم حسن یزدانی جوان می تواند درکشتی های آینده برابرهمین آمریکایی و دیگررقبا قدرتمندترظاهرشود به شرط آن که ازدیوید تایلوریک جوردن باروفس جدید و غول نسازیم!

 

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید