پشت پرده عدم توافق فدراسیون والیبال با مربی بلغاری

استویچف می خواست دو سال اول دستیارش سرمربی ایران باشد!

رادوستین استویچف با فدراسیون والیبال کشورمان به توافق نرسید و به بلغارستان برگشت تا زمزمه های مختلفی دراین ارتباط به گوش برسد.

ساعت 21:47 یک شنبه ۱ اسفند
 #

به گزارش رادنیوز، برخی ها اعلام کردند استویچف پس ازبازدید امکانات و نیروی انسانی والیبال ایران پاسخ منفی داده است و برخی دیگربحث تضمین فدراسیون والیبال برای رساندن تیم ملی کشورمان به جمع 4 تیم برترالمپیک 2020 توکیو را پیش کشیدند درحالی که ماجرا چیزدیگری بود.

مربی بلغاری پیشنهاد داد که دو سال اول دستیارش سرمربی تیم ملی ایران باشد و پس ازبررسی شرایط و مربیگری درایتالیا، دردوسال بعدی تا پایان المپیک 2020 خودش تیم کشورمان را زیرنظربگیرد!

این خواسته نامعقول به درستی با مخالفت محمدرضا داورزنی همراه شد که به شدت هم به استویچف اعتقاد داشت و درنهایت هم ایگورکولاکوویچ به عنوان سرمربی جدید تیم ملی ایران انتخاب شد تا هدایت تیم کشورمان را تا پایان المپیک توکیو برعهده بگیرد.

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید