ناراحتی و نومیدی قهرمان المپیک پس ازشکست درجام جهانی کرمانشاه

درد دل حسن یزدانی به هم تیمی اش: کاش به وزن 86 کیلو نمی آمدم!

شکست مقابل دیوید تایلورآمریکایی به قدری برای حسن یزدانی ناگواربود که حتی حاضرنشد درجشن قهرمانی تیم ملی ایران درجام جهانی کرمانشاه شرکت کند!

ساعت 21:51 یک شنبه ۱ اسفند
 #

به گزارش رادنیوز، شنیدیم قهرمان المپیک 2016 ریو که به شدت این روزها ناراحت و نومید شده است با یکی ازهم تیمی هایش درد دل کرده و گفته است:" اشتباه کردم که 12 کیلو اضافه کرده و به وزن 86 کیلوگرم آمدم. رقابت دراین وزن واقعا سخت است و سخت ترازآن باختن با ضربه فنی به رقیب آمریکایی و... خلاصه آن که اشتباه کرد!"

جالب آن که چندی پیش انورگودیف کشتی گیروزن 74 کیلوگرم روسیه و حریف حسن یزدانی درفینال المپیک 2016 ریو ازصعود زودهنگام قهرمان ایرانی به 86 کیلوگرم اظهارتعجب کرده و گفته بود که ازاین کارسردرنمی آورد!

گودیف که فینال المپیک را به حسن یزدانی باخت خیلی دوست داشت انتقام آن شکست را ازنابغه ایرانی بگیرد اما با صعود دلاورجویباری به یک وزن بالاتراین فرصت ازاو گرفته شد.

 

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید