خبری جالب برای کشتی دوستان ایرانی

حسن رحیمی بعد از المپیک 2020 توکیو خداحافظی می کند

حسن یزدانی درجام جهانی 2017 کرمانشاه نیزخوش درخشید و نقش مهمی درقهرمانی تیم کشتی آزاد ایران در این مسابقات ایفاء کرد.

ساعت 12:00 پنج شنبه ۵ اسفند
 #

به گزارش رادنیوز، نماینده کشتی آزاد ایران دروزن 57 کیلوگرم هنوز ازآمادگی بالایی برخورداراست و تصمیمی برای خداحافظی ندارد.

این درحالیست که برخی ها پیش ترشایعه کرده بودند حسن رحیمی به زودی ازدنیای کشتی خداحافظی خواهد کرد اما این طورنیست.

اززبان نزدیکان حسن رحیمی شنیدیم که این کشتی گیرعنوان دار تصمیمی برای خداحافظی نداشته و می خواهد پس ازکسب مدال طلای المپیک 2020 توکیو چهارگوشه تشک کشتی را ببوسد و کناربرود. با این آمادگی که حسن رحیمی درجام جهانی کشتی کرمانشاه نشان داد باید به او حق داد که حداقل تا پایان المپیک 2020 توکیو به فکر خداحافظی نباشد.

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید