به بهانه رفتارهای زشت صادق زیباکلام

بازی سیاسی در زمین ورزش!

مردی که در نقد دولت اصول گرا می گفت ورزش نباید حیات خلوت سیاست باشد، حالا در پذیرایی ورزش اتراق کرده است؛ این صادق زیباکلام است که به رفتارهای زشت خود ادامه می دهد!

ساعت 00:19 یک شنبه ۸ اسفند
 #

 به گزارش رادنیوز، در حرف همه روشنفکرند و طرفدار دموکراسی اما وقتی پای عمل به میان بیاید همه چیز فرق می کند و همان نسخه پیچی که گفته بود شفای عاجل در ورزش و جامعه ایران با خروج سیاسیون از این دایره ممکن می شود، حالا خودش وسط دایره ورزش ایستاده و می خواهد رییس فدراسیون هندبال تعیین کند.

 این صادق زیباکلام است، با مجموعه ای از رفتارهای زشت در عرصه سیاست، جامعه، فرهنگ و حالا ورزش!

 زیباکلام که در سیاست حکم آن ماهی لیزی را دارد که از دست همه گروه ها و احزاب سر می خورد و سر سفره همه گروه ها و احزاب هم به اندازه رفع نیاز می نشیند! بعد از تاثیرات مخرب در دو حوزه جامعه و فرهنگ با نسخه پیچی های غربی در جامعه اسلامی، حالا قدم به عرصه ورزش گذاشته و می کوشید با حمایت از کاندیداتوری یک بانو در فدراسیون هندبال، شرایطی را به وجود آورد که گزینه مدنظرش رییس فدراسیون هندبال شود.

 انگار کسی هم نیست جلوی زیباکلام را بگیرد و یا لااقل یاد او بیاورد شما که امروز واضح و علنی در ورزش دخالت می کنی و می خواهی خط بدهی و رسم تعیین کنی، مگر در دوره فعالیت دولت اصولگرا به همین اعتراض نداشتی که چرا چهره های سیاسی برای ورزش مهره و مدیر تعیین می کنند؟

 با صادق کلام حرف داریم، باز هم این موضوع را پی می گیریم.

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید