پشت خط زن تیم ملی بی خیال خداحافظی می شود؟

درخواست کولاکوویچ ازمحمودی: بمان و کمتر به خودت فشاربیاور!

هرچند شهرام محمودی به شکل رسمی ازحضوردرتیم ملی عذرخواسته و خداحافظی کرده است اما شنیدیم ایگورکولاکوویچ به دنبال تغییرتصمیم اوست.

ساعت 09:51 سه شنبه ۱۷ اسفند
 #

به گزارش رادنیوز، سرمربی اهل مونته نگروی تیم ملی کشورمان پس ازتماشای بازی شهرام محمودی درلیگ برتروالیبال حسابی شیفته این اسپوکرقدرتی شده است.

وقتی به کولاکوویچ اطلاع دادند که شهرام محمودی ازتیم ملی خداحافظی کرده به شدت ناراحت شد و گفت هرجوری شده او را برگردانید.

شنیدیم کولاکوویچ ازطریق امیرخوش خبرسرپرست تیم ملی والیبال به شهرام محمودی پیغام داده که به تیم ملی برگردد اما با توجه به مصدومیتش درتمرینات خیلی به خودش فشارنیاورد!

حالا باید منتظرماند و دید این پشت خط زن با تجربه کشورمان بی خیال خداحافظی اش ازتیم ملی می شود یا اینکه...؟

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید