هیاهوی بسیار برای نایب رییسی

ورود شووومن ها به دایره ورزش

قبلا ورزش ایران از مدیران شومن می نالید و حالا شووومن ها وارد ورزش شده اند!

ساعت 00:22 چهار شنبه ۱۸ اسفند
 #

 به گزارش رادنیوز، در انتخابات ریاست یکی از فدراسیون های ورزشی، تنها نامزد زن این انتخابات با یک ماه تبلیغات حسابی و حتی درگیر کردن چهره های سیاسی در انتخابات و اقدامات شهرت طلبانه، در نهایت به پست نایب رییسی بانوان قانع شد و در حالی که می دانست بیشتر از 5 رای ندارد، با گزینه اصلی ریاست توافق کرد به نفع او کنار بکشد و در عوض نایب رییس بانوان این فدراسیون ورزشی شود!

 البته این خانم از اول هم پست نایب رییسی را می خواست و می دانست نه برای ریاست رای می آورد و نه قدرت ریاست دارد اما عامدانه تبلیغ کرد و با هیاهوی بسیار به پست نایب رییسی رسید. او خوب می دانست در شرایط طبیعی ده گزینه موجه تر از او برای نایب رییسی هستند و به همین دلیل شو راه انداخت!

 قبلا در ورزش مدیران شومن داشتیم که شهرت طلب بودند و باری رسیدن به مقاصد خود نمایش می دادند و فیلم بازی می کردند و حالا هم با پدیده زنان شهرت طلب و قدرت طلب مواجه هستیم که از جانب یک خانواده خاص حمایت می شوند و باید آنها را مدیران شووومن نامید!

 

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید