شانس آوردیم کشتی ورزش اول ماست

میثم نصیری در قصابی کار نمی کند، گوشت تن کشتی را می فروشد!

فیلم کوتاهی که از میثم نصیری در حال کار در قصابی پخش شد، تکان دهنده بود و دلخراش...

ساعت 01:51 یک شنبه ۲۲ اسفند
 #

 به گزارش رادنیوز، ورزش ایران قهرمان دستفروش، خانه به دوش و حتی خیابان خواب کم ندارد. در حافظه مان خاطرات تلخی ثبت شده از دستفروشی بازیکن اسبق تیم ملی بسکتبال، کارتن خوابی ملی پوش قدیمی بوکس و خانه به دوشی فوتبالیستی که اعتیاد شدید داشت اما این که یک کشتی گیر ایرانی در روزهای اوج قهرمانی اش در یک قصابی کار کند، فاجعه بزرگی است.

 ناسلامتی ما ادعا داریم کشتی ورزش اول ماست. آیا در ورزش اول ما هم یک قهرمان در دوران کشتی گرفتن و ملی پوش بودن باید در یک قصابی کار کند تا خرج خود را در بیاورد؟

 آیا این رفتار خجالت آور نیست؟ وقتی فیلم کوتاهی از کار کردن میثم نصیری در قصابی از تلویزیون پخش شد، مجری بیست و سی به شوخی گفت کاش مسئولان کشتی به هوای گوشت خریدن سری به او بزنند! اما خارج از شوخی، آیا مدیران ورزش ما حتی نمی توانند قهرمانان فعلی را از کار بی نیاز کنند تا آنها با خیال راحت به تمرین خود برسند؟

 میثم نصیری الان باید در حال تمرین باشد نه شقه کردن گوشت در قصابی! او گوشت تن کشتی را می فروشد.

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید