خبری که پس از ورود سرخپوشان به تهران لو رفت

دلخوری شدید پرسپولیسی ها از یک بازیکن خودخواه در بازی با الریان!

گرچه پس از شکست تلخ پرسپولیس برابرالریان قطر هیچ خبری مبنی بر درگیری یا حاشیه سازی و... به گوش نرسید اما شنیدیم بازیکنان از دست یکی از همبازیان خود به شدت ناراحت بوده اند.

ساعت 10:05 پنج شنبه ۲۶ اسفند
 #

به گزارش رادنیوز، لطفا از ما نخواهید اسم این بازیکن را بیاوریم اما شنیدیم بعد از اتمام مسابقه یکی دو بازیکن با تجربه پرسپولیس به شدت در رختکن به طرف توپیده اند!

پرسپولیسی ها اعتقاد داشتند این بازیکن خودخواه می خواسته با دریبل ها و بازی نمایشی خود مورد توجه تیم های قطری قراربگیرد و به همین خاطر بارها توپ لو داده و سایرین را به زحمت انداخته است.

جالب آن که بعد از توپ و تشر بزرگ ترهای پرسپولیس به این بازیکن بابت کارهای نمایشی اش سایرهمبازیان او هم حمله کرده و متلک هایی بارش کرده اند.

اگر سال بعد دیدید یا شنیدید بازیکن مزبور که خیلی هم مورد علاقه برانکوست ازپرسپولیس جدا شد چندان تعجب نکنید!

 

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید