کاپیتان عذرخواهی ماهینی را رد کرد!

سیدجلال از برانکو هم شاکی است

سیدجلال حسینی ساعتی پیش در اردوی پرسپولیس حسین ماهینی را به اتاق خودش راه نداد!

ساعت 00:39 چهار شنبه ۳۰ فروردین
 #

 به گزارش رادنیوز، آن دسته از بازیکنان پرسپولیس که در برنامه نود با سیدجلال شوخی کرده و باعث رنجش او شده بودند، عصر دیروز حسین ماهینی را به نمایندگی از خودشان نزد سیدجلال فرستادند تا از کاپیتان دلجویی کند اما حسینی که به شدت شاکی بود به ماهینی گفت بعدا حرف می زنیم و حتی با او دست هم نداد تا این که شب گذشته ماهینی در اردوی پرسپولیس به اتاق سیدجلال رفت تا از او عذرخواهی کند و با کسب اجازه از کاپیتان، طارمی، مسلمان، احمدزاده و کامیابی نیا را هم به دیدار حسینی ببرد اما سیدجلال با گفتن این جمله که ساعت خوابش به هم می ریزد ماهینی را به اتاق خودش راه نداد.

 نزدیکان پرسپولیس می گویند فقط برانکو می تواند امروز صبح سر میز صبحانه این داستان را تمام کند اما برابر با شنیده های ما، سیدجلال از خود برانکو هم شاکی است و ادعا می کند برانکو باید توی دهان این بچه ها می زد.

 از ما نشنیده بگیرید اما می گویند سیدجلال گفته من از برانکو تعجب می کنم که ادای او را هم درآورده اند و در کنفرانس خبری می گوید این بچه ها قصد و غرض نداشتند.

نظرات کاربران
متن مشاهده شده در تصویر را وارد کنید